Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Josef Mašín

28. 08. 2008 14:51:26
Josef Mašín se narodil v roce 1896 v Lošanech u Kolína na rodinném statku. Byl od mládí velmi bystrý a národně uvědomělý. Po studiu základní školy vystudoval i gymnázium. V roce 1915, po maturitě, narukoval v rámci mobilizace v hodnosti desátníka do rakousko – uherské armády. Při první příležitosti přeběhl na druhou stranu, stejně jako mnoho jiných, k Rusům do zajetí. Ze zajetí se dostal brzy do tvořící se české jednotky v ruské armádě, kde konečně mohl bojovat pod českým praporem v rámci 1. československého střeleckého pluku za svobodu svého národa a jeho budoucnost. Několikrát byl v bojích raněn, několikrát vyznamenán. Zúčastnil se mnoha slavných bitev československých legií v Rusku. V rámci 1. střeleckého pluku byl velmi oblíben a byl považován za jednoho z jeho nejudatnějších příslušníků. Účastnil se mnoha významných rozvědek, proslavil se jak v bojích u Zborova a Bachmače, tak i v bojích na sibiřské magistrále.

Domů se vrátil s hodností štábní kapitán a se čtyřmi stupni ceněného ruského vyznamenání kříže sv. Jiří, čímž získal pocty tzv. Svatojiřského rytíře. Sloužil v Českých Budějovicích, v Olomouci (zde se oženil se Zdeňkou Novákovou, s níž měl nakonec tři děti: Ctirada [1930], Josefa [1932] a Zdeňku [1933]) a v roce 1929 byl přeložen do Ruzyně. Zde zůstal u dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova až do okupace. Josef Mašín nemohl odpustit politikům, že nechaly bohatou československou výzbroj na pospas nacistům. Měl na poslání těchto zbraní zcela odlišný názor.„Vydali republiku bez výstřelu, já svoje kasárna nevydám“, řekl Mašín v předvečer kapitulace. Chtěl se postavit se svým plukem na odpor. Chtěl aspoň v Ruzyni okupantům dokázat, že tenhle pochod se neobejde bez výstřelů. Mašína suspendovali v noci ze 14. na 15. března a s okamžitou platností mu zakázali vstup do kasáren.


Když se začali okupanti usazovat v Praze, ztratil se podplukovník Mašín ze světa. Přestože wehrmacht obsadil všechna kasárna, zásoba zbraní vojenských odbojových skupin Mašínovou zásluhou vzrůstala. Jednou přivezl Mašín, v německé uniformě a s falešnými doklady, plné auto naložené zbraněmi.

Už několik týdnů po okupaci republiky věděli nacisté, že se chtěl podplukovník Mašín v Ruzyni bránit a že je to i pro budoucnost nebezpečný protivník. Poslali na prohlídku Mašínova bytu protektorátní policii, ale než se strážníci dostali vůbec do domu, vyskočil Mašín z okna na balkónek, po drátu hromosvodu se spustil na dvorek, přelezl vysoký plot a zmizel v polích. Mašín se přestěhoval k matce, ale i tady bylo za chvíli nebezpečno. Jednoho podzimního večera roku 1939 se Gestapo na Mašína dokonale připravilo. Ale i zde byl Mašín rychlejší a gestapákům v čele s Oskarem Fleischerem, nezbylo nic jiného než si vylít zlost z neúspěšné akce na čtyřiasedmdesátileté Mašínově matce. Druhý den zabavili veškerý majetek Mašinově manželce a pohrozili, že pokud se Mašín do tří dnů nepřihlásí, tak ji zavřou a děti odeberou. Paní Mašínová zatím stačila do zkonfiskovaného kanystru s benzinem vhodit hrst jemného písku. Mašínova rodina později dostala výpověď ze státního bytu a odstěhovala se na venkov do Poděbrad. A Gestapo stále nemělo po nebezpečném nepříteli říše sebemenší stopu.

Josef Mašín patřil mezi zakládající členy vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu, kterou samotné Gestapo pojmenovalo Tři králové. Kromě shromažďování zbraní, výroby výbušnin, zajišťování emigrace a vydávání ilegálních tiskovin byly nejdůležitějšími akcemi skupiny Tří králů dva pumové atentáty provedené v Berlíně. První výbuch postihl v lednu 1941 budovu říšského ministerstva letectví a policejního ředitelství. Tento útok se povedl díky švagrovi Josefa Mašína Ctiboru Novákovi. Ten pekelné stroje, vyrobené v malé klempířské dílně na Bílé hoře, dopravil do Berlína na místo určení. Druhý útok byl proveden v únoru 1941 na Anhaltském nádraží. Cílem měl být salónní vlak říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera. Časovaná nálož vybuchla podle plánu, avšak Himmlerův vlak pro technickou poruchu přijel na jiné nádraží.

Tři králové vydávali ilegální časopis V BOJ!, který vycházel každý čtvrtek a každé číslo se objevil rovněž v Petschkově paláci, kde sídlilo Gestapo. Mašín hned k prvnímu číslu, které bylo určeno pro Gestapo připsal několik řádek: „Abyste se nemuseli obtěžovat sháněním tohoto časopisu, chcete-li se dozvědět pravdu, posílá vám redakce jedno číslo gratis. Zároveň se zavazujeme zasílat vám po jednom výtisku každého čísla i nadále. Smrt okupantům! B+M+M“

Nejvýznamnější činností skupiny Tří králů ale bylo navázání a udržování styků s nejdůležitějším agentem velitele československé rozvědky F. Moravce Paulem Thümmelem (známého pod krycím názvem A-54) a exilovou zpravodajskou ústřednou v Londýně.

Třem králům se dlouho dařilo utíkat z nastražených léček čímž pražskou úřadovnu Gestapa, včetně jejího šéfa Geschkeho, přiváděli k zuřivosti. V dubnu 1941 se Tři králové napojili na odbojovou organizaci tzv. Prstýnkářů (Prstýnkáři si říkali členové odbojové skupiny, která vznikla z příslušníků nacisty rozpuštěného Svazu rotmistrů a poddůstojníků). Do této organizace se vloudil i konfident Gestapa Antonín Nerad, který byl bývalým rotmistrem naší armády. Při jedné konspirativní schůzce v Dejvicích, kterou měl s touto odbojovou skupinou Josef Balabán a která byla díky konfidentovi vyzrazena, padl do rukou gestapa první ze Tří králů. Vzdor bestiálně krutým výslechům nepodlehl, nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho přátelé mohli vysílačku přemístit.

Mašín s Morávkem pokračovali v odboji dál, ale 13. května roku 1941 je postihla další rána. Toho dne se Mašín, Morávek a radista Peltán spojili s Londýnem tajnou vysílačkou z nuselského bytu ve slepé ulici Pod Terebkou. Krátce po prvních depeších začalo na chodbě zvonit přepadové komando Gestapa. Peltán s Morávkem začali ničit šifrované zprávy, aby nepadly vetřelcům do rukou, a pak rozbili vysílačku. Mašín se s odjištěnou pistolí rozběhl ke dveřím. Rychle otevřel a vystřelil. Zasáhl jednoho gestapáka. Vzápětí se ozvala Morávkova pistole a poranila druhého může. Gestapo střelbu opětovalo a jedna kulka zasáhla Mašína a on upadl na zem. Stále se však bránil a z bytu se pokoušel ležícího Mašína střelbou krýt Morávek, který ho nechtěl nechat napospas Gestapu. Morávkovi se ale vzpříčil v hlavni náboj a Gestapu se podařilo zpacifikovat těžce zraněného Mašína. Morávek byl posléze palebnou přesilou donucen k ústupu. Poté se společně s Peltánem spustili po ocelovém lanku, které jim sloužilo jako anténa, ze třetího patra 15 metrů nad zemí do dvora. Morávkovi drát téměř úplně odřízl levý ukazováček, o který nakonec přišel. Peltán si narazil obě nohy. Přesto se oběma podařilo uniknout a dorazit do náhradních bytů. Takové štěstí už neměl Josef Mašín, který byl v bezvědomí převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci.

Mašín byl ve vážném stavu - měl zlomenou levou nohu v bérci, střelnou ránu v boku, v noze a prostřelené zápěstí, mnoho pohmožděnin a silnou ztrátu krve. Z pankrácké nemocnice spěchalo Gestapo s Mašínem do SS lazaretu v Podolí. Tady mu věnovalo několik německých lékařů největší péči, protože Gestapu velmi záleželo na tom, aby Mašín přežil.

Mašín byl podroben nelidskému týrání, při kterém nic, co by mohlo Gestapu pomoci, neprozradil. Pokud hovořil, tak jmenoval osoby, které už byly dávno zatčeny a nebo za hranicemi. Mašín se pokusil spáchat sebevraždu, když naběhl hlavou proti ústřednímu topení. Jeho hlava náraz vydržela. Nepodařilo se mu spáchat sebevraždu ani podruhé a ani potřetí, když si prokousnul tepnu. Několikrát byl během výslechu zbit do bezvědomí. Když nepomáhalo fyzické týrání, tak Gestapo zatklo jeho manželku, kterou rovněž mučilo. Ze zuřivosti nad jeho mlčením ho dokonce odvedli gestapáci k jeho ženě, kterou tak dlouho neviděl. Nic neřekl, jen na ní hleděl nedaje na sobě nic znát. Gestapo došlo k závěru, že jej těžko zlomí. Byl pevný, během výslechů nic, co by mohlo Gestapo použít, neprozradil, a navíc vinu ostatních zatčených odbojářů bral často na sebe.

Později se podařilo z vězení pronést moták, který věnoval Mašín své rodině: „Drahé moje děti! Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka patří jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům - Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčily její těžký úkol a starost o Vás. ... Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar!“

Josef Mašín byl 30. června 1942 na kobyliské střelnici popraven. Jeho poslední slova údajně byla „Ať žije Československá republika!!!“ Tak padl československý legionář, důstojník naší předválečné armády, příslušník domácího odboje, čestný a hrdý vlastenec.

Josef Mašín byl v roce 2005 povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Nezbývá než dodat, že synové Josefa Mašína odkaz svého otce nezradili a stejně jako on se i oni postavili se zbraní v ruce proti zrůdné ideologii, která se po skončení druhé světové války začala v Československu rozlézat.

Autor: Martin Kadlečík | čtvrtek 28.8.2008 14:51 | karma článku: 21.06 | přečteno: 1736x

Další články blogera

Martin Kadlečík

Fotoblog - J&T Banka Prague Open 2015

V Praze na tenisových dvorcích TK Sparta Praha probíhal od 27. dubna do 2. května WTA turnaj J&T Banka Prague Open 2015 s dotací 250 000 dolarů. Turnaj vyhrála Karolína Plíšková.

11.5.2015 v 15:01 | Karma článku: 14.24 | Přečteno: 1450 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Pokorná Mirka

Zákony profesora Parkinsona platí,

napadá mě často. Naposledy, když jsem slyšela o jednání nově zvolené poslanecké sněmovny. Parkinson bylo skutečné jméno skutečného profesora.

21.11.2017 v 15:19 | Karma článku: 15.32 | Přečteno: 494 |

Milan Šupa

Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý.

21.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 27.40 | Přečteno: 1064 | Diskuse

Jana Slaninová

Kruté ženy

Kdo ví, kde to všechno začalo a jak. Jistě vím jen to, že jejich prabába, byla žena od rány a tvrdá jako chlap. Taky paličatá jak stádo beranů.

21.11.2017 v 14:30 | Karma článku: 14.33 | Přečteno: 537 | Diskuse

Josef Komárek

Byli mezi disidenty lidé „s podstatnou poruchou mozku“?

Oni sami mne přesvědčují, že ano. Nicméně bych se nedivil, kdyby ten „zvukař“ (tj. ten moravský kraválista) dostal za tu výtržnost od nějaké té ušlechtilé organisace Havlovu cenu. Ta ostatně k ničemu jinému neslouží.

21.11.2017 v 13:50 | Karma článku: 38.01 | Přečteno: 1729 | Diskuse

Ladislav Jakl

Stará levice umřela. Nová přebírá moc.

Sociální demokraté o víkendu sněmovali v Hradci Králové. Sešel se tam poprvé po prohraných volbách jejich Ústřední výkonný výbor a bylo to jednání neveselé.

21.11.2017 v 13:08 | Karma článku: 33.06 | Přečteno: 1165 | Diskuse
Počet článků 49 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2242
Vystudoval Fakultu lesnickou a environmentální na České zemědělské univerzitě v Praze. Zajímá se o to, co se kolem něho děje, a o historii. Z historie se zaměřuje hlavně na 1. pol. 20. století. Je konzervativním nacionalistou a i z toho důvodu nemá rád socialismus (rudý ani hnědý), liberalismus, multikulturalismus a ostatní dekadentní ideové konstrukce, které rozkládají starou dobrou Evropu.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.